HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 360PLAY | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 360PLAY

♦ Bước 1: Nếu chưa có file cài đặt 360Play hãy tải 360Play!

♦ Bước 2: Chọn "Save File" để lưu file cài đặt 360Play về máy.

Hướng dẫn cài đặt 360Play
Trình duyệt Firefox

Hướng dẫn cài đặt 360Play
Trình duyệt Chrome

Hướng dẫn cài đặt 360Play
Trình duyệt Internet Explorer

♦ Bước 3: Chọn "Run" để bắt đầu cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt 360Play_1


♦ Bước 4: Chọn "Đi tới" để tiếp tục cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt 360Play_2


♦ Bước 5: Chọn "Đi tới" để tiếp tục cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt 360Play_3

Hướng dẫn cài đặt 360Play_4


♦ Bước 6: Chọn "Hoàn tất" để hoàn thành và chạy 360Play.

Hướng dẫn cài đặt 360Play_5


♦ Bước 7: Chọn game yêu thích và trải nghiệm thôi!

Hướng dẫn cài đặt 360Play_6

Sau khi cài đặt xong hãy xem qua hướng dẫn sử dụng 360Play để có thể trải nghiệm sức mạnh đến từ phần mềm hỗ trợ chơi game online hàng đầu Việt Nam thật nhanh chóng và đơn giản nhất nhé!